ความเคลื่อนไหว
กอ.รมน.จังหวัด ส.ป.

กอ.รมน.จังหวัด ส.ป.

พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.ให้การต้อนรับ พล.ต.ชลิต พวงมาลีประดับ ผช.จเร กอ.รมน.และคณะ ได้มาตรวจการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฎิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ซ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในการนี้มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สป./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. พร้อมด้วยข้าราชการที่บรรจุการปฎิบัติงานใน กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. จำวน ๓๕ นาย ให้การต้อนรับ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

79 + = 87