ความเคลื่อนไหว
การประปานครหลวง ร่วมกับสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

การประปานครหลวง ร่วมกับสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 ม.ค.61 ที่โรงเรียนวัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ การประปานครหลวง ร่วมกับ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2561 โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดจัดกิจกรรม และมี นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง กล่าวรายงาน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในการตัดริบบิ้น มอบตู้น้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำ ให้กับโรงเรียนวัดบางด้วนนอก ได้ดื่มน้ำสะอาดและปลอดภัย พร้อมกล่าวขอบคุณ การประปานครหลวง ที่ได้จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ขึ้นในครั้งนี้  โดยมี พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก ,นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตลอดจนคณะผู้บริการ พนักงาน การประปานครหลวง และสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน และคณะครู นักเรียน กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ เพื่อต้องการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการประปานครหลวง ได้ประสานสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ในการรวบรวมผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ที่มีจิตอาสา อุทิศเวลาส่วนตัว สร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชน เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาในสถานที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อนำทักษะวิชิความรู้ วิชาชีพช่าง และการบำรุงรักษาการประปาไปปฏิบัติในสถานที่จริง 2.เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี เพื่อประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากบริษัทจินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ก๊อกน้ำ ตลอดจนทีมงานจากสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดบางด้วนนอก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ตลอดจนส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ในครั้งนี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

87 − = 79