ความเคลื่อนไหว
การแข่งกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2561

การแข่งกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 ที่สนามกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี โรงเรียน ต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬา ทั้งประเภททีมชาย และทีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน ในปีนี้ จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 9ทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้นักกีฬาแฮนด์บอล จากโรงเรียน ต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีแมทซ์การแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ซึ่งนับว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีรูปแบบการพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบ โดยมีรูปแบบการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความสำเร็จให้กับนักกีฬา
โดยทางด้านอาจารย์ฉัตรชัย อินดี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้เปิดเผย ถึงการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 9 นี้ ทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ยกระดับการจัดให้มีมาตรฐานขึ้น โดยมีรุ่นการแข่งขัน ทั้งหมด จำนวน 8 รุ่น ประกอบไปด้วย รุ่นประถม ชาย 4 ทีม ,รุ่นประถม หญิง 6 ทีม // รุ่น 15 ปี ชาย 12 ทีม ,รุ่น 15 ปี หญิง 12 ทีม // รุ่น 18 ปี ชาย 4 ทีม ,รุ่น 18 ปี หญิง 4 ทีม // สำหรับปีนี้พิเศษ มีรุ่น ประชาชน ชาย ส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม และรุ่นประชาชน หญิง จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 ทีม

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

51 + = 55