ความเคลื่อนไหว
การแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย”

การแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย”


เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ที่สนามมวยบลูอารีน่าสมุทรปราการ ถนนแพรกษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 โดยมี นายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย และมี นางสาวสุภาพรรณ มณีศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวรพร อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ, พันตำรวจเอก ดร. พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ, นายสมศักดิ์ จิตนิมิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ, นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ,นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ,นาวาโทสุเทพ วงค์สุนทร ,กำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ ตลอดจนนายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ,นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ,รวมถึงกลุ่มสมาชิกชมรมชาวใต้ จังหวัดสมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชน ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทย เข้าร่วมชมและร่วมเชียร์กันอย่างคึกคัก
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ ปรากฏในประวัติศาสตร์และพงศาวดารมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวของแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมวยไทย (Muaythai Day) เนื่องจากเป็นวันเสด็จเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นประจักษ์ ทรงเคยปลอมพระองค์เสด็จไปชกมวยกับสามัญชน และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยในการปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ ดังนั้น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตะหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะมวยไทย และร่วมกันอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของบรรพบุรุษให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
สำหรับมวยคู่เอกเป็นการชกกัน ระหว่าง คิงส์ สท.ถอมศรี บางปู กับ แชมป์ ดาบกรก้องฟ้า โดยการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สจ.วิชิต อ่องละออ นายสนามมวยบลูอารีน่า สนับสนุนสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันฯ รวมทั้ง ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ฐานะประธานชมรมมวยอาชีพจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการจัดคู่มวยประกอบรายการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 37 = 42