ความเคลื่อนไหว
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9 ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9 ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา


30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 64

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9 ในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาย-หญิง พร้อมพิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9 ขึ้นโดยมีโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 59 ทีม โดยเริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.58 และวันนี้จะเป็นการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา//มัธยมศึกษาปีที่ 1//ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีทั้งหมด 8 คู่ หลังจากจบการแข่งขันในช่วงเย็นได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายอันดับ1 ได้แก่ทีมโรงเรียนป้วยฮั้ว อับดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนคลองบางปิ้ง และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ //ส่วนประเภททีมหญิงอันดับ1ได้แก่ทีมโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนคลองสองพี่น้อง
สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภททีมชายอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนสิริศึกษา และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ//ส่วนประเภททีมหญิงอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์//และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมชายอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนป้วยฮั้ว//ส่วนประเภททีมหญิงอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนสัตรีสมุทรปราการ B
ในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมชายอันดับ1 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ B//ส่วนประเภททีมหญิงอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดยมีนายปฎิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา พร้อมกล่าวปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 ส.ค.58 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 2 =