ความเคลื่อนไหว
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองหลวง เป็นเจ้าภาพสนามจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง มีการจัดแข่งขัน 3 รายการด้วยกัน คือ กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย และทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) มีการเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีผู้บริหาร คณะครูจากหลายโรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  การแข่งขันเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 6 =