ความเคลื่อนไหว
การแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 / 2560

การแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 / 2560


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 60 ที่ลานจอดรถสถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศ จัดการแข่งขันกีฬา เดิน-วิ่ง การกุศล สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนายภูพาน สะมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และมีนายไพชิต ทุมวัน รองประธานฝ่ายสันทนาการและกีฬา สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเครือข่ายสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย ทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรพันธ์มิตร และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน
สำหรับการจัดแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1/ 2560 ในครั้งนี้ ทางสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย ได้ทำกิจกรรมร่วมกับภาคสังคมด้วยการออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ 2.เพื่อสื่อสานประชาสัมพันธ์ องค์กรสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย 3.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย และหน่วยงานองค์กรภายนอก 4.เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรม CSR สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กิโล และประเภท วิ่งมินิมาราธอน 10 กิโล โดยแบ่งออกเป็นประเภทหญิง และชาย ตามอายุ จำนวน 10 รุ่น ผู้ที่ทำเวลาได้ดีในอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 5 จะได้รับถ้วยและโล่รางวัล นายภูพาน สะมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า ได้กล่าว ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีโอกาสมาร่วมการจัดเดิน-วิง มินิมาราธอน ของสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้พวกเราจัดขึ้นเป็นครั้งแรก จัดขึ้นเพื่อสุขภาพ โดยให้สมาชิกเราและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย ซึ่งเงินส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เราก็จะไปทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมในถิ่นทุรกันดารในการพัฒนาด้านต่างๆ ก้ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

26 − = 20