ความเคลื่อนไหว

กำลังใจ

66339

กำนันบุญธรรม อินทรเเย้ม ตัวเเทน อบต.แพรกษาใหม่ ขึ้นรับรางวัลผู้ให้การสนับสนุน กองทุน สวัสดิการชุมชนดีเด่น ในงาน สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด จากสมศักดิ์ พัวพันธุ์ ปลัดจีงหวัดสมุทรปราการ โดยมีสุดารัตน์ บ้านด่าน เลขานุการกองทุนสวัสดิการร่วมด้วย เมื่อวันก่อน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

39 + = 43