ความเคลื่อนไหว
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางปู จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนางสุวภิร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู )เป็นประธานในพิธี และมีนายอิทธิพล รันจัตุรัส ครูหัวหน้างานอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวรายงาน โดยมี ร.ต.ต.พิษณุ คำนุ รอง สวป.สภ.บางปู ทำหน้าที่หัวหน้าชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.บางปู พร้อมด้วย ร.ต.ต.สุมิตร ไทยเกิด รอง สว.(ป)สภ.บางปู ,ด.ต.พนม น้อมสมทรัพย์ ผบ.หมู่ (สส.)สภ.บางปู , ด.ต.กิตติ วัฒนเบญโสภา ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางปู ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 300 คน
สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู)ในครั้งนี้ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน โดยมีความมุ่งเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ดังนั้นนักเรียน ซึ่งเป็นบุตร หลาน ของผู้ปกครอง และคนในชุมชนซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน ได้คระหนักถึงโทษร้ายแรงของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนในวัยอนุบาลได้เรียนรู้ และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภัยที่จะเกิดกับตนเองในภายภาคหน้า โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู)จึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเป็นไปตามนโยบายในการประกาศทำสงครามกับยาเสพติดของประเทศไทย ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

73 − 66 =