ความเคลื่อนไหว
ขนส่งจังหวัดฯ จัดโครงการ ขนส่งสัญจร

ขนส่งจังหวัดฯ จัดโครงการ ขนส่งสัญจร


i01

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ ขนส่งสัญจร สอนน้องขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 โดยมีนางอรุณี คำสุวรรณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และมี นายธณกร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และคณะครู นักเรียนมัธยมศึกษาในระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จำนวน 160 คน เข้าร่วมโครงการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

12 − 11 =