ความเคลื่อนไหว
คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข และคณะกรรมการพัฒนาสตรี

คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข และคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ร่วมกับพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนเจริญสุข จัดพิธีทำบุญประจำปี ศาลเสด็จพ่อชัยรักษา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 61 ที่บริเวณศาลเสด็จพ่อชัยรักษา เทศบาลบางปู ซอย 61 หรือซอยวังปลา ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมกับพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนเจริญสุข จัดพิธีทำบุญประจำปี ศาลเสด็จพ่อชัยรักษา ซึ่งตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 2 ประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน พร้อมทั้งถวายเครื่องสังเวยเสด็จพ่อชัยรักษา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จากวัด 12 ธันวาราม จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเช้า โดยมี นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ,ร้อยโท ธวัชชัย ศรีละ ,จ่าสิบเอก กัญหา ผิวนวล เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารสื่อสารที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ,นายทองคำ ผลโพธิ์ ประธานชุมชนเจริญสุข ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนเจริญสุข ,คณะกรรมการพัฒนาสตรี และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนเจริญสุข เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
โดยทางด้านนายปรีดา แสงเปล่ง กรรมการชุมชนเจริญสุข ได้เปิดเผยว่า ทางชุมชนของเราได้ทำบุญประจำปีศาลเสด็จพ่อชัยรักษา ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ตั้งศาลขึ้นมาจำได้ ประมาณ 47 ปี โดยประมาณ ตั้งแต่ปี 2514 หรือ 2513 โดยตอนนั้นหน้าหมู่บ้านของเราได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นปล่อยครั้ง โดยปู่ชื้น เป็นอาจารย์ปู่ ที่ชาวบ้านนับถือ ได้มาทำพิธีตั้งศาลเจ้าพ่อชัยรักษาให้ ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อุบัติเหตุอันตรายต่างๆ ก็ลดน้อยลง พอสิ้นบุญปู่ ไปแล้วลูกๆ หลายๆ จึงมาช่วยกันทำบุญให้กับเจ้าพ่อชัยรักษาทุกปีเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 3 = 10