ความเคลื่อนไหว
คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมประจำเดือน ระดมความคิด

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมประจำเดือน ระดมความคิด


54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมประจำเดือน ระดมความคิด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อร่วมคิดแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.59 ที่ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประกิต ศีลพิพัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน และการระดมความคิดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการจัดประชุมของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในแต่ละครั้งนั้น จะจัดสัญจรไปประชุมตามหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นคณะกรรมการของสมาคม เพื่อเป็นการเข้าไปเยี่ยมเยียน พบปะ ระหว่างคณะกรรมการอีกด้วย โดยครั้งนี้ในการประชุมที่ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีนายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
การประชุมในครั้งนี้ วาระที่ถูกนำมาพูดคุยประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ มีเรื่องของการช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดงานต่างๆ ที่มีในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมานายประกิต ศีลพิพัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมในงานประชุม งานสัมมนาสำคัญๆหลายงาน รวมทั้งยังได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 + 1 =