ความเคลื่อนไหว
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำเร่งดำเนินการตามข้อร้องเรียนเรื่องยาเสพติดของศูนย์ดำรงธรรม

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำเร่งดำเนินการตามข้อร้องเรียนเรื่องยาเสพติดของศูนย์ดำรงธรรม


103945 104494 106060 165358 193508 534125 555980 934037

วันนี้( 16 มีนาคม 2559 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมพร้อมทั้งขอให้ทุกอำเภอเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งข้อร้องเรียนจากช่องทางอื่นและให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีผลการดำเนินการข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร้องเรียนยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 15 มีนาคม 2559 จำนวน 16 เรื่อง ดำเนินการได้ 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง
สำหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรปราการ ถือได้ว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งพักยาเสพติดและแพร่ระบาดยาเสพติด อาทิ บ้านเช่า หอพักในพื้นที่ ซึ่งยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลัก รองลงมาคือกัญชา ขณะที่ยาไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าการจับกุมยาบ้าส่วนใหย่จะมียาไอซ์ร่วมด้วยเสมอ และมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และมีการใช้กัญชาในช่วงอายุ 15- 19 ปี เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ทุกพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ดูแล พร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองให้มากขึ้นด้วย เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 + = 21