ความเคลื่อนไหว
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ องค์การการบริหารส่วนตำบลบางโปรง และหน่วยงาน ประชาชนในตำบลบางโปรง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ องค์การการบริหารส่วนตำบลบางโปรง และหน่วยงาน ประชาชนในตำบลบางโปรง

IMG_8245 IMG_8257 IMG_8263 IMG_8271 IMG_8280

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ องค์การการบริหารส่วนตำบลบางโปรง และหน่วยงาน ประชาชนในตำบลบางโปรง เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลบางโปรง ประจำปี 2558 โดยมีพระครูพุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดบางโปรง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ วัดบางโปรง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 8 =