ความเคลื่อนไหว

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสมุทรมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ) ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)

และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ / พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ / หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรปราการ ร่วมปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.อาคารปฏิบัติธรรม ๔ ชั้น วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระนักเทศน์ชื่อดัง พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุข จังหวัดตราด #กำหนดการดังนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๐ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสมุทรมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ) #ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ (ผู้ว่าราชจังหวัดสมุทรปราการ) #ประธานฝ่ายฆราวาส ถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธิ – เวลา ๐๙.๐๐น.ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย / แสดงพระธรรมเทศนา – เวลา ๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร #หมายเหต – ข้าราชการที่จะเข้าร่วมพิธีให้แต่งกายเสื้อขาวเรียบร้อยทั่วไป พุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้แต่งชุดขาวหรือใส่เสื้อขาว – พุทธศาสนิกชนท่านใดที่ประสงค์จะจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน เพื่อเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมในพิธี ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ คน แจ้งความประสงค์ได้ที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาสมณคุณ(เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล/เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน) ๐๒๗๐๒๕๗๔๐ #หรือที่ฝ่ายดำเนินงาน พระมหาบุญสม อาจิณฺณปุญฺโญ โทร ๐๙๐ ๑๒๓๔ ๙๐๐

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

72 − = 68