ความเคลื่อนไหว

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “บางปูดูดี๊ดี” ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


51550 51551 51553 51554 51555 51573 51574 51588 51589
ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “บางปูดูดี๊ดี” ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม โดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานเปิดโครงการ มี ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ทหาร ตำรวจ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนพลังมวลชนผู้ที่มีจิตอาสา จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วม ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย การทำความสะอาดเกาะกลางถนน และบริเวณริมทางเท้า ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรและการกำจัดวัชพื้น ลอกคลองชลประทานตลอดทั้งแนว
นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวว่า โครงการ “บางปูดูดี๊ดี” มีกำหนดจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยในครั้งแรก จะเป็นการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ที่บริเวณถนนสุขุมวิท ส่วนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จะจัดที่ ถนน แพรกษา และ ถนนท้ายบ้าน ตามลำดับ ทั้งนี้ในส่วนของการจัดโครงการก็เพื่อเป็นการรณรงค์ ทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ จัดดระเบียบพื้นที่ในเขตเทศบาล /// การกระตุ้นจิตสำนึก ของประชาชนในการมีส่วนร่วม รับผิดชอบสภาพแวดล้อม คูคลองสาธารณะ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

72 − 68 =