ความเคลื่อนไหว
คุณวิชัย ศิริรัตนชัยกุล ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

คุณวิชัย ศิริรัตนชัยกุล ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติตะวันออก บริษัทปตท. จำกัด เป็นประธานเปิดงาน Big cleaning day โรงเรียนวัดบางฝ้าย อ.พระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 15000 ในการจัดกิจกรรม โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง สายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

45 + = 50