ความเคลื่อนไหว

ค้านแต่งตั้ง ผอ.สกสค.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ อดีตผอ.สพม.เขต 6 (สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา) ได้นำหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ (สกสค.) โดยได้ยื่นหนังสือผ่านนางทัศนี นิมิตสมานจิต หน.กลุ่มเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งรายละเอียดข้อร้องเรียนโดยสรุปนายยงยุทธได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่สกสค.ได้มีประกาศแต่งตั้งนางฐิติรัตน์ ดีสุคนธ์ อดีตผอ.สกสค.สมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผอ.สกสค.สมุทรปราการ ตามหนังสือประกาศลงนามโดย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณสังค์ เลขาธิการก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยนายยงยุทธ อ้างว่าตนและนางฐิติรัตน์ เป็นผู้สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งตามประกาศสกสค.ได้คัดเลือกนางฐิติรัตน์  ให้ดำรงตำแหน่งสกสค.ทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างถูกสืบสวนข้อเท็จจริงในขณะดำรงตำแหน่งสกสค.สมุทรปราการ ที่ถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร อีกทั้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินของคณะอนุกรรมการ จึงไม่น่าเข้าเกณฑ์ระเบียบแต่งตั้งได้ โดยขณะนี้นางฐิติรัตน์ ยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวาระนี้จนกว่าจะมีการกระทำสัญญาการจ้างในวันที่ 9 เม.ย. 61 นี้ จึงขอความเป็นธรรมขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนางฐิติรัตน์ ก่อนการทำสัญญาจ้างดังกล่าวด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

77 + = 81