ความเคลื่อนไหว
งานทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว

งานทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.61 ที่ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดงานทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว และทำบุญศาลหลังใหม่ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย แทนศาลหลังเก่า โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานงานทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว พร้อมด้วยนายบุญธรรม อินทรแย้ม ,นายพงษ์ศักดิ์ ทับคล้าย รองนายก อบต.แพรกษาใหม่ ,กำนันปิ๊ป ธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ,นายณัฐพล บุญริ้ว เลขานุการนายก อบต.แพรกษาใหม่ ,พันจ่าเอก พิรภพ แสงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภา อบต. ,ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร่วมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ อบต.แพรกษา และพ่อค้า ประชาชนชาวตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมกันนำอาหาร คาวหวาน มาร่วมทำบุญประจำปี ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว กันอย่างพร้อมเพียง
ศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จากเดิมที่เป็นศาลไม้ ซึ่งเริ่มชำรุดผุพัง โดยมี นายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายก อบต.แพรกษาใหม่ พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลแพรกษาใหม่ และใกล้เคียง ที่ศรัทธาองค์เจ้าพ่อโคกพร้าว ได้รวบรวมเงินมาช่วยกันการในการปรับปรุงก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพร้าวขึ้นมาใหม่ จนแล้วเสร็จ สำหรับประวัติเจ้าพ่อโคกพร้าว เดิมศาลเจ้าพ่อโคกพร้าว เป็นศาลเล็กๆ ตั้งอยู่ปากคลองโคกพร้าว เมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว ต่อมา ปีพุทธศักราช 2510 ปู่เขียว บุญริ้ว , ปู่สิน นาคดี, ปู่ขำ จันทร์โอภาส ได้บูรณะศาล และก็มีผู้มาบูรณะมาจนถึงปัจจุบัน โดยภายในงานทำบุญ นายอำนวย บุญริ้ว นายก อบต.แพรกษาใหม่ ยังได้มอบเหรียญมงคล เจ้าพ่อโคกพร้าว รุ่นสร้างศาลใหม่ ให้กับผู้มาร่วมทำบุญได้เก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

33 − 25 =