ความเคลื่อนไหว
งานวันเกียรติภูมิลูกแม่รำเพย    องคมนตรีประธานมอบเกียรติบัตร

งานวันเกียรติภูมิลูกแม่รำเพย องคมนตรีประธานมอบเกียรติบัตร

วันนี้ (29 มี.ค.) 2561 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ชั้น 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จัดงาน “วันเกียรติภูมิลูกแม่รำเพย” ในโอกาสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้
โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 503 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 364 คน ผู้ประกอบคุณงามความดีและมีคุณูปการต่อโรงเรียน มีผลงานดีเด่น จำนวน 83 คน ได้แก่ หน่วยงาน บุคคล องค์กรทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน 10 คน โล่ผู้เกษียณอายุราชการ 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 40 คน รางวัลบัลลังค์เทพ 2 คน รางวัลจรรยาบรรณครูดีเด่น 2 คน รางวัลครูผู้รักและผูกพันองค์กร ประเภท 35 ปี จำนวน 2 คน รางวัลครูผู้รักและผูกพันองค์กร ประเภท 15 ปี จำนวน 1 คน เด็กดีศรีเทพศิรินทร์ดีเด่น 12 คน และนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 7 คน ซึ่งการมอบประกาศนียบัตรนี้จะเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้นักเรียนตระหนักและสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพระคุณของครู เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู นักเรียน โรงเรียนและชุมชน และเป็นการประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคุณงามความดีและมีคุณูปการต่อโรงเรียน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 8