ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2560 นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งที่ 2157/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกำหนดตามปฏิทิน แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในปี 2560 ตรงกับวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2560 เนื่องจากในปี 2560 มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
จังหวัดสมุทรปราการ จึงกำหนดจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 ดังนี้
1.พิธีบวงสรวง (วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 แรม 4 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.30 น. – บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จากนั้น เวลา 09.29 น. –บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
2.พิธีแห่ผ้าและห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ (วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 แรม 5 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.00 น. –พิธีแห่ผ้านมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ฯ เวลา 14.00 น. –พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
3.พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์(วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ) เวลา 18.00 น. –พิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
4.งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2560 รวม 12 วัน 12 คืน
จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนร่วมในพิธีบวงสรวงการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560( แรม 4 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ เสร็จแล้วลงเรือข้ามฝั่ง เวลา 09.29 น. จะเป็นพิธีบวงสรวงบริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อทำพิธีถวายสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุ
สำหรับ องค์พระสมุทรเจดีย์ หรือพระเจดีย์กลางน้ำ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสมุทรเจดีย์องค์เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุทรเจดีย์ ทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะได้แลเห็นพระสมุทรเจดีย์ จึงโปรดฯ ให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางที่กรุงศรีอยุธยา แล้วโปรดฯ ให้กรมหมื่นราช สีหวิกรม เป็นนายช่างจัดการก่อสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิมไว้ โดยลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมวัดจากฐานล่างจนถึงยอดสูงสุด 19 วา จากนั้นจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุไว้แทนของเดิมที่สูญหายไป ในการนี้ได้โปรดฯ ให้สร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหารพร้อมด้วยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร กับหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ สิ้นพระราชทรัพย์ในการก่อสร้าง 588 ชั่งเศษ ซึ่งรัชกาลที่ 4 เสด็จในงานพระราชพิธีสมโภชครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2403 ต่อมาปี พ.ศ.2404 รัชกาลที่ 4 เสด็จในงานพระราชพิธีสมโภชใหญ่เป็นครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างพระเจดีย์ใหญ่เสร็จสมบูรณ์และเป็นการเริ่มต้นพิธีการห่มผ้าแดงเป็นครั้งแรก และน่าจะมีการเฉลิมฉลองกันมาโดยตลอด จนถึงปี 2560 เป็นปีที่ 158 ปี
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมงานพิธีบวงสรวงองค์พระสมุทรเจดีย์ การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับหรือชุดสุภาพไว้ทุกข์

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 84 = 87