ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัด


และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยเน้นย้ำการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พันเอกประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน รวมทั้งนายวชิระ เจริญสาคร ประธานบริหารบริษัทในเครือสาคร กรุ๊ป นายธวัชชัย ภูนุช ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และผู้ประกาศข่าวสาครเคเบิล เข้าร่วมประชุม
สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน โครงการ และกิจกรรมของจังหวัด และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของจังหวัดและรัฐบาล และปัญหาด้านอื่นๆ ที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้พบปะให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากประชาชนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามประเด็นในที่ประชุมเป็นปัญหาความเดือดร้อนในหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการจราจร บริเวณถนนแพรกษาถึงแยกคลองเก้าที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ปัญหาเรือขนทรายจอดขวางลำคลองที่หน้าวัดมหาวงศ์ ปัญหาถนนทางเข้าโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ทางเข้าหมู่บ้านทรัพย์บุญชัยชำรุด รวมถึงการบุกรุกลำคลองตำบลบางเพรียง และอีกหลากหลายปัญหา
ในที่ประชุม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการพูดคุยสอบถามถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่นั้นๆ และในส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ดำเนินการได้กำชับให้รีบเร่งดำเดินการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและจะมีสรุปความคืบหน้าครั้ง ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

82 − 72 =