ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบ Hybrid2 Chips หรือบัตรแมงมุม มีภาพพื้นหลังเป็นภาพสะพานวงแหวนภูมิพล 1-2 ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับบัตรทั้งสิ้นจำนวน 123,406 คน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.พลวัตร เมธากร คลังจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง กอ.รมน.สมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 3 = 12