ความเคลื่อนไหว

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

S__1925178 S__1925181 S__1925182 2072067418578 2072067442199

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัล อาหาร การละเล่น การจัดนิทรรศการ ชมการแสดงบนเวที การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสมุทรปราการ”  ประธานจัดงานวันเด็ก ได้แก่ นายพินิจ. หาญพาณิชย์. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ. และนายอัครวัฒน์ อัศวเหม. รองนายกอบจ.สมุทรปราดสร. กล่าวรายงาน  ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ. วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนเอง เป็นการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอละคณะมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชน การมอบรางวัลเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 69 = 74