ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสุมทปราการ ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

จังหวัดสุมทปราการ ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น.  นาย กมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   เป็นประธาน  “โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ” ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการมากมาย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

79 − = 77