ความเคลื่อนไหว
จิตอาสา ฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมใจ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จิตอาสา ฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมใจ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุง ภูมิทัศน์( Big Cleaning day) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ( Big Cleaning day) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันนี้สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรปราการกำหนดจัดสถานที่ สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการขึ้นตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการจัดการเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ทำความสะอาดพื้นที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มที่ 2 ทำความสะอาดและทาสีตลอดจนเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มที่ 3 ทำความสะอาดบริเวณบาทวิถีรอบรั้วศาลากลาง ตลอดแนวถนนสุทธิภิรมย์ โดยมีข้าราชการและจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 500 คน เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นการรวมพลังความรักความสามัคคี รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยที่จะน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 70 = 80