ความเคลื่อนไหว
จ.สมุทรปราการจัดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

จ.สมุทรปราการจัดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง จัดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ สถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลบางกอก สมุทรปราการ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้แก่ประกันตนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน
สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยจัดทำโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 40 แห่ง เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจให้สถานพยาบาลประกันสังคม มีการแข่งขันยกระดับคุณภาพการให้บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อติดตามประเมินผลพฤติกรรมและภาวะเสี่ยงของผู้ประกันตนในการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกันตนหลังการตรวจสุขภาพ
ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ มีสถานพยาบาลประกันสังคมในจังหวัดได้รับคัดเลือกเป็นสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางปะกอก 3 อำเภอพระประแดง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพและลดการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรปราการให้น้อยลง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

35 − 27 =