ความเคลื่อนไหว
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน “รวมใจวัยจ๊าบ 61”

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน “รวมใจวัยจ๊าบ 61”

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน “รวมใจวัยจ๊าบ 61” เพื่อให้สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ สังสรรค์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 และส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล สมุทรปราการ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมี นางอำไพ รัตนสุคนธ์ ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,นางหทัยพร ทองคำสุข หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,อาจารย์เสาวนีย์ ตติยภัณฑรักษ์ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลสมุทรปราการ อีกทั้งยังได้รับรับเกียรติจากนายสงคราม กิจเลิศไพรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,นายจรูญ ยังประภากร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับงานรวมใจวัยจ๊าบ 61 จัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดการสังสรรค์ให้กับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ // การพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ การจับรางวัลของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมงาน และ การจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น ตลอดการจัดงาน ทางด้านอาจารย์เสาวนีย์ ตติยภัณฑรักษ์ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลสมุทรปราการ ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

59 − 54 =