ความเคลื่อนไหว
ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ ถกเครียด ทำไง ลดอุบัติภัยได้

ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ ถกเครียด ทำไง ลดอุบัติภัยได้


เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ นางศรีประไพ กาญจนกันทร ประธานเครือข่ายชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน ระวังอุบัติเหตุในจังหวัดสมุทร
ปราการ ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี หัวหน้า สอจร. ภาคตะวันออก อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ อสม. ตำรวจ ผู้แทน สำนักงานเขตมัธยมเขต 6 เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร ในท้องที่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อวางแผนแนวทางการทำงาน รณรงค์เรื่องอุบัติ เหตุทางถนน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ มกราคม ถึงปัจจุบัน ตายไปแล้ว 78 ราย บาดเจ็บ 4993 ราย โดยแยกเป็นผู้ชาย 1634 ได้ ผู้หญิง 9 ราย ข้อมูลถึงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 61 ที่ผ่านมา ตั้งคณะทำงานชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ จึงอยากเห็นภาพที่เป็นบวก เจ็บ ตาย น้อยลง

โดยจะมีการประสานกับ ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อทำความเข้าใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ถนนใกล้บ้าน เพราะหาก ลดอุบัติเหตุลงได้ เป็นการลดอัตราเสี่ยง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการดูแลรักษา โดยจะใช้พื้นที่ในชุมชน ใช้แกนนำในชุมชน ช่วยกันเป็นต้นแบบรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร ขับรถจักรยานยนต์ สวมหมวกกันน็อคนิรภัยทุกครั้ง

ซึ่งนั่นหมายถึงจะมีผล ต่อภาพรวม คือไม่เจ็บ ไม่ตายมากขึ้นกว่านี้ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้สมุทรปราการ สถิติอุบัติเหตุ อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศและในช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่ผ่านมา ตามโครงการ 7 วันอันตราย นั้นจังหวัดสมุทรปราการ เจ็บตาย อยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ จึงหวังว่า การทำงานร่วมกับท้องถิ่นท้องที่ แกนนำชุมชน คนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ได้ในระดับหนึ่ง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 5