ความเคลื่อนไหว
ชรต.104 กอ.รมน.จว.ส.ป. เมื่อ 231630 พ.ค.61

ชรต.104 กอ.รมน.จว.ส.ป. เมื่อ 231630 พ.ค.61

กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. และ
พ.อ.กฤษภาณุ จำนงค์วงศ์ หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว เข้าตรวจสอบพร้อมกับกลุ่ม สหวิชาชีพ และ จนท.ตร.สภ.สำโรงเหนือ ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากพนักงาน บริษัท ไชยพิวัฒน น้ำแข็งหลอดและและถุง จำนวน 68 คน เป็นแรงงาน ต่างด้าว ชาว เมียนม่า มาร้องเรียน เรื่อง ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตาม กฏหมายแรงงาน เมื่อทำการตรวจสอบแรงงานที่เข้าร้องเรียน พบว่ามี
แรงงาน ที่เป็น mou จำนวน 24 คน แรงงาน ที่รอการพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 27 คนเอกสารที่ไม่ได้ออกโดยจนท.รัฐ จำนวน 17 คนเพื่อนำตัวแรงงานที่ใช้เอกสารปลอมไปดำเนินคดีและขยายผลต่อไป
สำหรับแรงงานกลุ่ม mou จำนวน 24 คน ทางบริษัทฯรับกลับเข้าทำงานต่อเป็นบางส่วน แรงงานกลุ่ม ci (รอพิสูจน์สัญชาติ) จำนวน 27 คน ทางบริษัทยุติการจ้าง ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงและสภ.สำโรงเหนือ จัดให้พักที่วัดด่านสำโรงชั่วคราว 1 คืน เพื่อรอรับค่าตอบแทนจากนายจ้างวันพรุ่งนี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

47 − = 38