ความเคลื่อนไหว
“ชุมชนคลองหัวลำภูทอง” จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เนื่องในงานไหว้ครูประจำปี

“ชุมชนคลองหัวลำภูทอง” จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เนื่องในงานไหว้ครูประจำปี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนคลองหัวลำภูทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระครูใบฏีกาประเวก วัด 12 ธันวาราม หรือวัดหัวลำภูทอง ร่วมกับ ศิษยานุศิษย์ และชาวชุมชนคลองหัวลำภูทอง จัดพิธีบวชอุปสมบทหมู่ เนื่องในงานไหว้ครูบูชาพ่อแก่ หรือครูฤาษี เปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง และพิธีทำบุญศาลเสด็จแม่บังภัย ประจำปี 2561 โดยมี กรรมการชุมชน และพ่อค้าประชาชนขาวคลองหัวลำภูทอง ตลอดจนศิษยานุศิษย์ พระครูใบฏีกาประเวก และพ่อแก่ หรือครูฤาษี ครูแห่งศาสตร์ของการแสดง ตนตรีไทย เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการพิธีไหว้ครู และพิธีทำบุญศาลเสด็จแม่บังภัย ในปีนี้ มีศิษยานุศิษย์เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 9 รูป โดยบรรยากาศภายในพิธี ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดในสองวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทธรรมจักร และพิธีทำขวัญนาค ณ ศาลเสด็จแม่บังภัย โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีแห่นาครอบพระอุปโบสถ ณ พัทธสีมาวัด 12 ธันวาราม หรือวัดหัวลำภูทอง โดยมี พระครูใบฏีกาประเวก แห่งวัด 12 ธันวาราม เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีไหว้ครูบูชาพ่อแก่ หรือครูฤาษี เปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง ดนตรีไทย ทางศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ การทำบุญอุทิศแด่ครู ตลอดจนเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยโดยมีการตั้งหน้าโขนซึ่งเป็นศีรษะครูเทพเจ้า ตลอดจนเครื่องสังเวยบูชากระยาบวช มีครูผู้ใหญ่เป็นพิธีกรประกอบพิธีกรรมไหว้ครู

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 4 =