ความเคลื่อนไหว
ชุมชนพระยืน จัดโครงการพระยืนร่วมใจสร้างรายได้แบบยั่งยืน กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและกิจกรรมการทำสบู่

ชุมชนพระยืน จัดโครงการพระยืนร่วมใจสร้างรายได้แบบยั่งยืน กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและกิจกรรมการทำสบู่


เมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 ที่บริเวณลานดินชุมชนพระยืน ซอยวิทยุการบิน ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสมบูรณ์ ดอกกลิ่น ประธานชุมชนพระยืน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพระยืน จัดโครงการพระยืนร่วมใจสร้างรายได้แบบยั่งยืน กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และกิจกรรมการทำสบู่ โดยมีนายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู ,นางถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ,ผู้ใหญ่อำนาจ บุญทิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ,นายทองคำ ผลโพธิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ ตลอดจนผู้สูงอายุ และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนพระยืน เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและชาวชุมชนพระยืนให้เกิดความยั่งยืน 2) เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุและชาวชุมชนพระยืน 3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและชาวชุมชนพระยืนสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
โดยนายสมบูรณ์ ดอกกลิ่น ประธานชุมชนพระยืน ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการพระยืนร่วมใจสร้างรายได้แบบยั่งยืน กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและกิจกรรมการทำสบู่ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุและชาวชุมชนพระยืน ได้นำความรู้ในการสานตะกร้าและการทำสบู่ครั้งนี้ ไปต่อยอดทำเป็นอาชีพได้ในอนาคต สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบางปูอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

65 − 59 =