ความเคลื่อนไหว
ชุุมชนนาแม่ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่

ชุุมชนนาแม่ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่


154677 154678 154679 154681

ชุมชนนาแม่ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่พักอาศัย และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี

ชุมชนนาแม่ขาว หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดยนายสิทธิปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยได้นิมนต์ภิกษุ สามเณร 59 รูป จากวัดศรีทรงธรรม อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งจากประชาชน โดยภิกษุ สามเณร ได้เดินรับบิณฑบาตภายในหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรือง ซอยวิทยุการบิน และซอยชุมชนยัวซ่า บรรยากาศเส้นทางที่ภิกษุ สามเณร เดินบิณฑบาต ในชุมชนมีประชาชนเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ออกมาตั้งรอหน้าบ้าน ใส่บาตรทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
โดยหลังจากประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ ที่บริเวณลานดิน ซอยยัวซ่า หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยในพิธีได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร 59 รูป จากวัดศรีทรงธรรม มาประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ฉันภัตตาหารเพล และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการจัดทำบุญประจำปี นั้น ทางชุมชนนาแม่ขาว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และพบปะสังสรรค์เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =