ความเคลื่อนไหว
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ. เขต 1

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ. เขต 1

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ. เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนองค์กรสพป.สมุทรปราการเขต1 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ บ้านต้นไม้  รีสอร์ท. อำเภอวังน้ำเขียว. จ.นครราชสีมา. ภายหลังพิธีเปิดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร โดยทีมวิทยากรผอ.เบญจพล แสงธารา  นางลำดวน เพชรรอด อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  สพป.นครราชสีมา เขต 4  และในวันที่ 2  ธันวาคม  ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี โดยมีผู้อำนวยการทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดทำแผนในครั้งนี้ด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

56 + = 57