ความเคลื่อนไหว
ดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทรดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทรดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทร

ดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทรดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทรดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทร

89532 89533 89534 89535 89536

วันที่ 25 ธค.57 ที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนนราทร ดร.มนตรี จิโนรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราทร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักค่านิยม และวัฒนธรรมของวันคริสมาสต์ และรู้จักค่านิยมไทยและสากล โดยใช้การแสดงเป็นสื่อ อีกทั้งให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกในสื่งที่ตนเองถนัด ตลอดจนเป็นการสร้างความสันพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 7 = 1