ความเคลื่อนไหว
ถวายข้าวสาร น้ำดื่ม

ถวายข้าวสาร น้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60 นางสาวมีนา แซ่ลิ้ม หัวหน้า กศน.ตำบลท้ายบ้าน ตัวแทน กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู และนายภมร บุญริ้ว ผู้บริหารน้ำดื่มบุญริ้ว BRW นำข้าวสาร พร้อมด้วยน้ำดื่มและปัจจัย มาร่วมถวายให้กับพระอาจารย์พี่เลี้ยง และพระภิกษุ สามเณร ที่ได้บรรพชาอุปสมหมู่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง รวมทั้งหมด 193 รูป ตั้งแต่วันที่ 13-30 ตุลาคม โดยมี พระมหาบุญสม อาจิณณปุญฺโญ (หัวหน้าคณะพระวิทยากรศูนย์อบรมฯ) ให้การต้อนรับและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท่าน ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ หรือประสงค์จะนำน้ำดื่ม น้ำปานะมาถวายพระภิกษุ สามเณร สามารถติต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 090-1234-900 พระมหาบุญสม อาจิณณปุญฺโญ หรือมาติดต่อ ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + 2 =