ความเคลื่อนไหว

ทอท.ฉบับที่ 84 / 2557 ทอท.ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้การต้อนรับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ให้การต้อนรับ ณ ทสภ.
นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.กล่าวว่า ในวันนี้ เวลา 11.15 น. พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) ได้เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงานของ ทสภ. และตรวจเยี่ยมอาคารผู้โดยสาร ทสภ. นอกจากนั้น รวค.ยังให้เกียรติเป็นประธานเปิดการใช้ระบบจัดคิวรถแท็กซี่อัตโนมัติ หรือ ระบบ TAXI KIOSK ณ บริเวณชานชาลา หน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ทสภ. รวมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยเส้นทางจักรยานทั่วไทย ณ บริเวณช่องทางเข้า – ออกเส้นทางจักรยานด้านทิศเหนือ ทสภ.ทอท.ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่ โดยใช้ระบบตู้กดบัตรคิว (Kiosk) โดยได้ดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk บริเวณชานชาลา หน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1 บริเวณประตู 4 และ 7 จุดละ 5 เครื่อง ทั้งหมดจำนวน 10 เครื่อง ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกดรับบัตรคิวให้บริการรถแท็กซี่จากเครื่องอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในบัตรคิว รวมทั้งไม่ต้องยืนรอต่อคิวเพื่อขึ้นรถแท็กซี่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอเข้าคิวของผู้โดยสารจากเดิมประมาณ 45 วินาที – 20 นาที เหลือเพียง 5 -10 วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวจะทำให้การจัดคิวรถแท็กซี่เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
ทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการปฏิเสธหรือการเลือกรับผู้โดยสารของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้
สำหรับเส้นทางจักรยานที่ ทสภ.ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นเส้นทางจักรยานที่ทำขึ้นบริเวณถนนโดยรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม ทสภ.มีความยาวประมาณ 23.5 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 4.8 เมตร มีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่จักรยาน โดยมีการออกแบบเส้นทางจักรยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามมาตรฐานอ้างอิงการออกแบบจากต่างประเทศ ได้แก่ Guide to Bikeway Pavement Design Construction & Maintenance for South Australia, Transport Services Division Department of Planning, Transport and Infrastructure Government of South Australia ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานมากขึ้น ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว การใช้จักรยานเพื่อสัญจรในชีวิต ประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และการใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกาย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและกลุ่มบุคคลที่เป็นชมรม หรือสโมสรสามารถเข้าใช้เส้นทางจักรยานได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการขอเข้าใช้พื้นที่เส้นทางจักรยาน ทั้งนี้ นักปั่นจักรยานสามารถเข้าใช้เส้นทางจักรยานทางช่องทางเข้า-ออกใหม่ที่อยู่ด้านทิศเหนือของ ทสภ.บริเวณฝั่งตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธร ทสภ. ซึ่งจะมีพื้นที่จอดรถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 600 คัน จึงทำให้ผู้ขับขี่จักรยานที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณเส้นทางจักรยาน เพื่อให้นักปั่นจักรยานได้รับความสะดวกและมีเส้นทางจักรยานพร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล อาทิ ทำไหล่ทางให้กว้างและลู่จักรยานเล็กระยะทาง 1 กิโลเมตรสำหรับนักปั่นครอบครัว สร้างห้องน้ำ และจุดพักคอย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ

—————————————-

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 6420, 0 2535 1424
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 4