ความเคลื่อนไหว

ทัพนักกีฬาสมุทรปราการ กว่า 200 คน ร่วมชิงชัย “นครราชสีมาเกมส์” มหกรรม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4368935 68936 68937 68938 68939 68940 68941

ทัพนักกีฬาสมุทรปราการ กว่า 200 คน ร่วมชิงชัย “นครราชสีมาเกมส์”
มหกรรม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมา เจ้าภาพ เปิดอย่างยิ่งใหญ่ “เจ๊เหมียว”ชัญญาภัค สดุดี ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย นำทัพนักกีฬา จ.สมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ 260 คน ร่วมชิงชัย 20 ชนิดกีฬา 9-19 ธ.ค. 2557
โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองประธานคณะโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา เมื่อ 9 ธ.ค. 2557
นายมนตรี ไขยพันธุ์ รักษาการแทน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน จังหวัดต่างๆได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ การแข่งขันครั้งนี้มุ่งเน้นให้มีคุณภาพในด้านกีฬาทุกประเภท ให้ได้มาตรฐานทุกๆด้าน ได้รับงบประมาณการสนับสนุนครั้งนี้ จากรัฐบาลผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมสนามของเจ้าภาพ จำนวน 50,000,000 บาท(ห้าสิบล้านบาท),สนับสนุนจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 77 จังหวัดเป็นค่าเดินทางคัดภาค 5 ภาค และแข่งระดับชาติ จำนวน 33,9 20,000 บาท(สามสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) สนับสนุนค่าเดินทางหัวหน้าคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา จำนวน 136,080,000 บาท(หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านแปดหมื่นบาท)
นอกจากนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนระบบสิทธิประโยชน์ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,050,000 บาท(สามสิบห้าล้านห้าหมื่นบาท) หลังจากนั้น นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์”
ด้าน นางชัญญาภัค สดุดี ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ มีนักกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ชนิดกีฬา ทั้งชาย-หญิง จำนวน 208 คน เจ้าหน้าที่ 52 คน รวมทั้งหมด 260 คน นับว่าเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันที่มีนักกีฬามากที่สุด นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่น และกำลังใจที่ดี และคาดว่าเรามีความหวังในการคว้าเหรียญ ได้หลายชนิดกีฬา และ ต้องขอขอบพระคุณ นายพินิจ หาญพาณิขย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ , นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายก อบจ.สมุทรปราการ และ นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 4 =