ความเคลื่อนไหว
ทีมแกะสลักน้ำแข็ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้าอันดับ 2

ทีมแกะสลักน้ำแข็ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้าอันดับ 2

ในการแข่งขันแกะสลักหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 -7 มกราคม 2561 ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้คัดเลือกทีมแกะสลักน้ำแข็ง ซึ่งเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมในการแข่งขันการแกะสลักหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บิน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2561 โดยปีนี้มีทีมแกะสลักน้ำแข็งจากนานาชาติ ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 55 ทีม ซึ่งหลังจากจบการแข่งขัน ผลปรากฏว่าทีมของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คว้ารางวัลที่ 2 ในชื่อผลงาน เต่ามังกร (The image of Dragon turtle) โดยมี ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่นายบัณทิต บุตรคำโชติ ,นายชัยยศ คนเที่ยง และนักศึกษา ปวช.ปี 1 แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวศศิพิมพ์ พูลศรี นางสาวพรชิตา แซ่แต้ นายปฎิภาณ ทวีรีตน์ และนายสุทธิพงศ์ ชอบทำเหมือน โดยมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน
สำหรับทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 1 และBest technique Award ในชื่อผลงาน อาชา – ปักษา – มัจฉาวารี (Asha, Paksa and Mashawaree) โดยมีครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนายสุระชาติ พละศักดิ์ ซึ่งนักศึกษา 4 คน ประกอบด้วยนายธนากร ศักดิ์สิงห์ นายกฤษณะ คบสหาย นายธนศักดิ์ พิพัฒน์ นายอภิสิทธิ ศรไชย ส่วนทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลที่ 2 เช่นกัน ในชื่อผลงาน ภูมิปัญญากีฬาไก่ชน (The Knowledge of Fighting Cock) โดยมีครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา และนักศึกษา 4 คน ประกอบด้วย นายธนา นัทธี ,นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธ์ ,นายวรายุ บุตรทอง และนายผดุงเกียรติ ประเสริฐ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 7 =