ความเคลื่อนไหว
ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ


Picture 016 Picture 013 Picture 015(1) Picture 017-1 Picture 034 Picture 036 Picture 024

ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำโดยนายวิทยา เพชรทิม ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมจำลอง โดยมีอาจารย์สมพงษ์ พงษ์บุปผา อาจารย์แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์พระวิษณุกรรมจำลอง ซึ่งจัดจำหน่ายให้เช่าบูชา และนำเงินรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้ที่สนใจเช่าบูชาองค์พระวิษณุกรรมจำลอง ที่ทางชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้ร่วมจัดสร้างในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 2 =