ความเคลื่อนไหว

ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายคเนศ กมลพันธ์


86588 86589 86590

ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายคเนศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายวุฒณ์ จิตตะคาม อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นางจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ

พี่น้องสื่อมวลชน และสมาชิกสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมนำกระเช้าของขวัญอวยพร แก่นายพินิจหาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี 2558 ที่จะถึงนี้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด พร้อมทั้งยังได้กล่าวอวยพร และมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณ ที่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ช่วยสอดส่องดูแล รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในจังหวัดสมุทรปราการให้กับพี่น้องประชาชน มาโดยตลอด
จากนั้น นายคเนศ กมลพันธ์ และสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้นำกระเช้าของขวัญ เข้าอวยพรแก่ นายอภิชัย บุญประถัมภ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ปี 2558 และ เป็นการร่วมแสดงความยินกับ นายอภิชัย ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ คนใหม่อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =