ความเคลื่อนไหว
ที่ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


DSC_1056 DSC_1110 DSC_1107 DSC_1113

ที่ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 โดยมีนาย สมชาติ สุดสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ให้การต้อนรับ
พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาใน ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านปัญหายาเสพติด และความรุนแรงต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าไปแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดต่อไป
โดยบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 มีคณะครู และนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น ไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่สีชมพู สีม่วง สีเขียว และสีฟ้า สำหรับการแข่งขันมีชนิดกีฬาทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ วอลเล่ย์บอล เซปักตระก้อ ฟุตซอล วิ่งเปี้ยว แฮนด์บอล โยนบอล ยิ่งบอลเข้าประตู ชักเย่อ และกีฑา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

73 + = 79