ความเคลื่อนไหว
ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดโยธินประดิษฐ์

ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดโยธินประดิษฐ์

ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดโยธินประดิษฐ์
เจ้าคณะตำบลสำโรงใต้มอบใบประกาศการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมาภิรม
เจ้าอาวาสวัดโยธินประดิษฐ์ เจ้าคณะตำบลสำโรงใต้ ได้เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 85 คน ชั้นโท 45 คน และชั้นเอก 7 คน รวมจำนวน 137 คนให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 3