ความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดจีนต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้โดยสาร สร้างสีสันและความประทับใจในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดจีนต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้โดยสาร สร้างสีสันและความประทับใจในช่วงเทศกาลตรุษจีน

cafe cafe_0 cafe_1 cafe_2 cafe_3 cafe_4

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.60 นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) และ น.ท.ฤทธิรงค์ ก้อนมณี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) 1นำพนักงาน ทสภ. แต่งกายชุดจีนแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 663 จากเมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บังคับการครวจคนเข้าเมือง 2
นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร ณ บริเวณทางออกจากเครื่อง D2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศด้วยนางฉฎาณิศา กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2560 นี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดให้มีกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดจีนมอบสบู่รูปผลส้มเป็นของที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้กับผู้โดยสาร และจัดให้มีการแสดงรำพัดจีนต้อนรับผู้โดยสารที่บริเวณหน้าประตูทางออกอากาศยาน เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างสีสันบรรยากาศตรุษจีน รวมทั้งได้นำของที่ระลึกดังกล่าวมอบให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะของ ทสภ. ณ บริเวณจุดให้บริการแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Kiosk) บริเวณประตู 4 และ 7 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร
นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2560 ทสภ.ได้มีการตกแต่งบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นซุ้มจีน เพื่อต้อนรับผู้โดยสารบริเวณด้านหน้าทางเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าผู้โดยสารระหว่างประเทศโซนตะวันออกและตะวันตก พร้อมทั้งประดับตกแต่งภายในห้องโถงรับกระเป๋าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยรูปไก่ทองเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีข้อความอวยพรปีใหม่เป็นภาษาจีน เผยแพร่บนหน้าจอตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารด้วย นางฉฎาณิศา กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 14 วัน) มีสายการบินจำนวน 17 สายการบิน ได้ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 345 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 201 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 144 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวบินตามตารางการบินปกติ จำนวน 13,787 เที่ยวบิน จะทำให้ ทสภ. มีการให้บริการขึ้น – ลงของเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 14,132 เที่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ 1,009 เที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 2,536,867 คน หรือเฉลี่ยวันละ 181,205 คน
นายฉฎาณิศาฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้การบริการของ ทสภ. ในช่วงเทศกาลดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ทสภ. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร (Airport Operation Center : AOPC) ณ ห้องรับรองพิเศษ CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ประสานกับส่วนงาน ทสภ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การอำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ขาออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก เดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =