ความเคลื่อนไหว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามทรัพย์สินหลงลืมในรถแท็กซี่เป็นธนบัตรสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทคืนให้แก่ผู้โดยสาร

S__5832921

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สามารถติดตามทรัพย์สินของผู้โดยสารที่หลงลืมไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งเป็นเงินสดมูลค่า 60,000 USD หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 2 ล้านบาทคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีผู้โดยสารชื่อ MR.Iwan Nuh Saleh ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ. ) ไปส่งยังโรงแรม Woodland Inn. ถนนเจริญกรุง ได้เกิดหลงลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งภายในมีเงินสกุลดอลล่าร์ 60,000 USD หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2 ล้านบาท เมื่อผู้โดยสารสังเกตุพบจึงได้รีบเดินทางกลับมาที่ ทสภ. และแจ้งให้ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ ฝ่ายบริหารการขนส่งสาธารณะ ทสภ. ซึ่งเป็นส่วนงานของ ทอท. เร่งติดตามทรัพย์สินให้ หลังจากทราบเหตุเจ้าหน้าที่ ทสภ. ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันดังกล่าวจากระบบตู้กดคิวรถแท็กซี่ (ระบบ Kiosk) ที่เป็นระบบการจัดคิวรถแท็กซี่ด้วยการกดปุ่มที่เครื่องจัดคิวอัตโนมัติ ณ ทสภ. พบว่าชื่อนายศักดิ์ ไชยปอง รหัสประจำตัวผู้ขับขี่ 510180 ซึ่งเป็นผู้ขับขี่แท็กซี่ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของ ทสภ. จึงได้ติดต่อนายศักดิ์ให้ตรวจสอบดูภายในรถ จึงพบกระเป๋าถือสีดำใส่เงินสดมูลค่า 60,000 USD หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 2 ล้านบาทอยู่ใต้เบาะที่นั่งด้านหลังจริง แต่เนื่องจากนายศักดิ์อยู่ในระหว่างการไปส่งผู้โดยสารอื่นที่จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ ทอท. จึงได้ประสานให้ นายศักดิ์ ไชยปอง นำทรัพย์สินหลงลืมของผู้โดยสารไปมอบให้ที่ สภ.เมืองสระบุรี ซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด ณ ขณะนั้น พร้อมแจ้งให้ MR.Iwan Nuh Saleh เจ้าของทรัพย์สินไปรับเงินคืนที่ สภ.เมืองสระบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้โดยสารได้รับคืนทรัพย์สินทั้งหมด

S__5832919 S__5832920
นายประพนธ์ กล่าวต่อไปว่า การที่เจ้าหน้าที่ ทสภ.สามารถติดตามสัมภาระคืนผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ผู้โดยสารได้มาใช้บริการรถแท็กซี่ ณ จุดให้บริการที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 บริเวณประตู 3 และประตู 7 ซึ่งรถแท็กซี่ที่มาให้บริการ ณ จุดดังกล่าว ทสภ. ได้มีการลงทะเบียนประวัติผู้ขับขี่ที่เข้ามาให้บริการทุกราย รวมทั้งขณะนี้ได้มีการนำระบบตู้กดคิวรถแท็กซี่ (Kiosk) มาเริ่มทดลองใช้งานแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวมีการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่ผู้โดยสารไปกดบัตรคิวที่ตู้ จะได้สลิปที่ระบุช่องที่จอดรถแท็กซี่ที่ให้บริการ พร้อมชื่อผู้ขับขี่ รหัสประจำตัวผู้ขับขี่และทะเบียนรถ ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างรวดเร็ว และหากมีปัญหาจากการหลงลืมสัมภาระ จะสามารถแจ้งส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ ฝ่ายบริหารการขนส่งสาธารณะ ทสภ. (สขส.ฝขส.) ซึ่งเป็นส่วนงานที่กำกับดูแลการบริหารจัดการรถแท็กซี่ใน ทสภ. ให้ติดตามทรัพย์สินได้ทันที ซึ่ง สขส.ฝขส.มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุทั้งที่คิวรถแท็กซี่อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และประตู 7 และที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9199
นายประพนธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีนี้ตนต้องขอขอบคุณนายศักดิ์ ไชยปอง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันดังกล่าว ที่นำเงินมาส่งคืนผู้โดยสารโดยทันที รวมทั้งขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทสภ. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ช่วยติดตามทรัพย์สินของผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้บริการรถแท็กซี่ที่ ทสภ. จัดไว้ให้อีกด้วย นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ณ ทสภ.ได้โปรดเก็บสลิปหรือตั๋วโดยสารที่ออกจากเครื่อง Kiosk ไว้เป็นหลักฐานการใช้บริการ เผื่อในกรณีที่หากเกิดหลงลืมทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ ทสภ.จะสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่และติดตามทรัพย์สินที่หลงลืมมาคืนผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป
……………………………………………………….
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =