ความเคลื่อนไหว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวมาตรการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ

01-6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ชุมชนโดยรอบงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง หรือจุดดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาล
ลอยกระทง ภายในเขตพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่ออากาศยาน
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) พล.ต.ต. อำนวย นิ่มมะโน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับ นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ นายทินกร ชูวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับอากาศยานในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1-7
นายประพนธ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น ได้เร่งดำเนินการโดยการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภัยอันตรายที่มีต่อการเดินอากาศจากการปล่อยโคมลอย รวมไปถึงลูกโป่งสวรรค์ การจุดพลุ ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของ ทสภ. นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ โดยรอบ ทสภ. อาทิ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ 3 ตำบลบางโฉลง เทศบาลตำบลบางพลี เป็นต้น มีหนังสือไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอความร่วมมือให้แจ้งประชาชน สถานีตำรวจ สถานีโทรทัศน์ชุมชน สถานีวิทยุชุมชน วัด โรงเรียน เอกชน หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ ให้งดการปล่อยโคมลอยหรือลูกโป่ง จุดประทัด บั้งไฟหรือการฉายลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทงภายในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศด้วย นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการปล่อยโคมลอย/ลูกโป่งในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะ หากพบซากโคมลอยหรือลูกโป่งลอยเข้ามาตกในเขตพื้นที่การบิน ทสภ. จะดำเนินการเร่งเก็บกู้ซากดังกล่าวโดยทันที เพื่อไม่ให้กลายเป็นวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งประชาชนจะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมาตามสถานที่ต่างๆ แต่ปรากฎว่าในระยะหลังมีผู้จัดให้มีการละเล่นเพิ่มเติม เช่น การปล่อยโคมลอย หรือยี่เปง ปล่อยลูกโป่ง ฉายแสงเลเซอร์ขึ้นท้องฟ้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน ในระหว่างการบิน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อ การเดินอากาศ พ.ศ.2521 มาตรา 6(3) มีอัตราโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 232 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 14,000 บาท
​ตำรวจภูธรภาค 1 และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันดังนี้
1) ชี้แจง ทำความเข้าใจ แก่ประชาชน ให้งดการละเล่นปล่อยโคมลอย ยี่เปง ปล่อยลูกโป่ง ฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า หรือกระทำการใดๆที่น่าจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานและพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการกวดขัน จับกุมอย่างจริงจัง
2) ขอความร่วมมือให้ผู้จัดงานในพื้นที่ที่มีการจัดงานทุกพื้นที่ ติดประกาศห้าม ให้ประชาชนเห็นทั่วบริเวณงาน และมีการประชาสัมพันธ์เตือนเป็นระยะ
3) ตำรวจภูธรภาค 1 จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำทุกพื้นที่ที่มีการจัดงาน หากมีผู้ฝ่าฝืนจะกวดขันจับกุมอย่างจริงจัง
4) ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
ตำรวจภูธรภาค 1 ​​​บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ศูนย์วิทยุ โทร 02- 936-2177​​โทร 02-132-9029

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

42 − = 32