ความเคลื่อนไหว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ่ห่วงผํโดยสารช่วงหยุดยาว เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ..

เนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการปิดเส้นทางจราจรในกรุงเทพฯ หลายจุด ดังนั้นเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทสภ. ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศให้เผื่อเวลาประมาณ2 ชั่วโมง ซึ่งอาจเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือรถขนส่งสาธารณะแทนการเดินทางโดยรถยนต์ จะได้รับความสะดวกมากกว่า ทั้งนี้ ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารการขนส่ง โทรศัพท์ 0 2132 9511-12 และ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
********************
ฝ่ายกิจการพิเศษ และมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9029
โทรสาร 0 2132 9019

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 2