ความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดจีนมอบของที่ระลึกเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 14.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2, พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1, นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ทสภ., Mr.Li Chunlin ที่ปรึกษาเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, นางภัครา เรืองสิรเดโช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายหลุยส์ มอเซอร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย, นางมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ นายสถานีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และผู้บริหาร ทสภ. นำพนักงาน ทสภ. แต่งกายชุดจีนมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าใส่เหรียญให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาในเที่ยวบิน CZ3081 ของสายการบิน China Southern Airlines เส้นทางกวางโจว – ทสภ. และได้จัดการแสดงชุดเชิดสิงโตต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว ณ บริเวณทางออกจากเครื่องบิน Gate D2 ชั้น2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
ทางด้านนายศิโรตม์ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมว่าในระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทสภ.ได้มีการจัดตกแต่งบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารทั้งในส่วนขาเข้าและขาออกให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน โดยจัดให้มีซุ้มต้อนรับที่บริเวณประตู 5 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และบริเวณประตู 1 ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องโถงผู้โดยสาร ขาเข้า เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงมีการขึ้นภาพข้อความคำอวยพรเป็นภาษาจีนบนหน้าจอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย โดยนายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 14 วัน) จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 2.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 191,000 คน/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 สำหรับในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนทั้งสิ้น 14,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,055 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยในช่วงนี้มีสายการบินประจำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ 420 เที่ยวบิน โดยสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายการบิน Bangkok Airways จำนวน 78 เที่ยวบิน, สายการบิน China Southern Airlines จำนวน 66 เที่ยวบิน และสายการบิน Xiamen Airlines จำนวน 60 เที่ยวบิน
ดังนั้น เพื่อให้การบริการของ ทสภ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทสภ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทสภ. หรือ Airport Operation Center: AOPC ณ ห้องรับรองพิเศษ CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนงาน ทสภ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการเดินทางผู้โดยสาร จัดล่ามภาษาจีนคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้โดยสารชาวจีนในการใช้บริการในด้านต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

*****************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0 2132 9031 โทรสาร 0 2132 9019

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 + 1 =