ความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.”

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค.นี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดตลาดนัดแรงงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ มีโอกาสสมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน กว่า 40 บริษัท รวม 1,700 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 -24 พ.ค. นี้
วันนี้ (22 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.” ครั้งที่ 6 โดยมี นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร ทสภ. ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ.
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า โครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโอกาสสมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ซึ่งในปีนี้ ทสภ. ได้เชิญบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัท อาทิ บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวลไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ มาออกบูธรับสมัครงาน โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมจนถึงปริญญาโท ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี พนักงานระบบสารสนเทศ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ต้อนรับ พนักงานธุรการ เป็นต้น รวมแล้วกว่า 1,700 อัตรา นอกจากจะมีการออกบูธรับสมัครงานแล้ว ในปีนี้ ทสภ. ยังได้เพิ่มกิจกรรมพิเศษ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงาน รวมทั้งการปรับบุคลิกภาพให้พร้อมกับการทำงาน โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 -24 พ.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ.
นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจ และการจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดทำโครงการ ที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการตลาดนัดแรงงานขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นระยะเวลา 6 ปี ทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บริษัทในท่าอากาศยานมีการจ้างแรงงานท้องถิ่น

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

71 − = 61