ความเคลื่อนไหว
นักเรียนนักศึกษา ครู แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นักเรียนนักศึกษา ครู แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชุม เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าชิงการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก
วันที่6 ก.ย.60. ที่ห้องประชุม 4 กระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ คิ้ทอง ผอ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร. วิโรจน์ เวทยาวงศ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยม ครู..นักเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่เข้าติวเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อม การฝึกทักษะ ฝืมือ ความคิด เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเดินทางไปแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บินสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเตรียมโมเดล การฝึกซ้อมโครงสร้าง ความพร้อมสภาพร่างกายความแข็งแรง ความมีวินัย เพื่อชัยชนะ นำชื่อเสียงกมลับมาเพื่อชาวอาชีวะ..และสถาบันการศึกษาต่อไป…

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + = 7